+48 607 457 523
info@protekt.one

sterylizacja LAMPAMI UV-C

Co to jest promieniowanie UV?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Promieniowanie nadfioletowe jest promieniowaniem optycznym charakteryzującym się wyższą energią (krótsze długości fal) od promieniowania widzialnego – światła. UV jest promieniowaniem nadfioletowym wykorzystywanym w celach bakteriobójczych. 

W zależności od skutków biologicznych oddziaływania promieniowania nadfioletowego na materiały biologiczne, wyróżnia się trzy pasma promieniowania nadfioletowego, zdefiniowane przez CIE:  

UV – A – długofalowe 315 – 400 nm

UV – B – średniofalowe 280 nm  315 nm

UV – C – krótkofalowe 100 nm – 280 nm

Promieniowanie UV-C charakteryzuje się najwyższą energią. Chociaż możliwe jest zniszczenie niektórych mikroorganizmów i wirusów za pomocą promieniowania z każdego pasma UV, to jednak promieniowanie UV-C jest najskuteczniejsze i najczęściej stosowane. Dlatego jednym z najtańszych i najskuteczniejszych metod sterylizacji jest promieniowanie ultrafioletowe UV-C. Promieniowanie ultrafioletowe nie przenika w głąb płynów i ciał stałych, jest absorbowane przez szkło i tworzywa sztuczne. Dlatego w ten sposób na ogół sterylizuje się tylko powietrze lub powierzchnię przedmiotów. Jest to więc metoda pomocnicza w odkażaniu przedmiotów i pomieszczeń.

Wyjaławianie polega na naświetlaniu materiału promieniowaniem ultrafioletowym. Promieniowanie to zmienia strukturę kwasów nukleinowych, dlatego najsilniej działa na formy wegetatywne drobnoustrojów. Używa się fal o długości 210–280 nm (najbardziej aktywne jest promieniowanie o długości fali 254 nm), emitowanych np. przez lampy rtęciowe (niskociśnieniowa rura z kwarcu, wypełniona parami rtęci).

Promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla ludzi, zwierząt  i roślin – może powodować między innymi stany zapalne skóry i zapalenie spojówek.

Promieniowanie ultrafioletowe w zależności od długości fali, oraz czasu narażenia na jego działanie może mieć różny (zarówno pozytywny jaki negatywny) wpływa na organizmy żywe.

Promieniowanie UV-A – ma najmniej szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Prowadzi do uszkodzenia włókien kolagenowych w skórze, przyśpiesza tym samym proces starzenia, podnosi stopień pigmentaryzacji skóry. Długotrwały kontakt niesie ze sobą ryzyko zaćmy. 

Promieniowanie UV-B – podobnie jak UV-A indukuje pigmentaryzację skóry, wysokie dawki mogą prowadzić do erytremy, oparzeń czy rumienia skóry. Ten rodzaj promieniowania może również odpowiadać za wywołania alergii, zmiany nowotworowych jak np. czerniak – złośliwy rak skóry oraz inne typów nowotworów płasko nabłonkowych.

Promieniowanie grupy UV-C – podobnie jak UVB wywołuje oparzenia skóry.

Zastosowanie bakteriobójczego promieniowania UV-C jest ważnym środkiem interwencji środowiskowej mogącym zmniejszyć zarówno kontaktowe jak i powietrzne rozprzestrzenianie się czynników zakaźnych (takich jak bakterie i wirusy). UV-C (200 nm – 280 nm), głównie 254 nm, jest wykorzystywane z powodzeniem i bezpiecznie od ponad siedemdziesięciu lat. 

Konieczne jest jednak ostrożne i świadome zastosowanie promieniowania UV oparte na fachowej wiedzy, ze zwróceniem uwagi na moc źródła i bezpieczeństwo. Niewłaściwe zastosowanie promieniowania UV-C może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz powodować niewystarczającą dezaktywację czynników zakaźnych. 

Napromienienie promieniowaniem UV nieosłoniętych oczu i skóry nie powinno przekraczać 30 J/m2 dla promieniowania UV o długości fali 270 nm, przy której występuje maksimum funkcji ważenia widmowego dla zagrożenia aktynicznego promieniowaniem UV skóry i oczu. Z uwagi na to, że zagrożenie promieniowaniem UV zależy od długości fali, maksymalna dopuszczalna ekspozycja na promieniowanie o długości fali 254 nm, (jakie emituje typowa lampa bakteriobójcza) wynosi 60 J/m² . W przypadku promieniowania o długości fali 222 nm maksymalna dopuszczalna ekspozycja (zagrożenie aktyniczne promieniowaniem UV) jest jeszcze wyższa i wynosi około 240 J/m².

Jak działa UV-C?

W jaki sposób działają lampy bakteriobójcze?

Lampy bakteriobójcze są wykorzystywane w gabinetach medycznych już od wielu lat. Lama bakteriobójcza to lampa, która emituje wiązki promieniowania UV-C. Jak pokazują liczne badania sanitarne, ten sposób sterylizacji jest jedną z najskuteczniejszych i najprostszych sposobów zapewniających skuteczną dekontaminację obszarów medycznych, a teraz z powodzeniem stosuje się je także w innych miejscach. Promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 250-265 nm posiada najbardziej efektywne działanie bakteriobójcze. Skutecznie niszczy wszelkiego typu bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby i eliminuje konieczność stosowania środków chemicznych. Ten typ promieniowania zmienia strukturę / budowę białek cytoplazmatycznych oraz kwasów nukleinowych, co w konsekwencji prowadzi do zmiany w budowie DNA w drobnoustroju. Powstała zmiana prowadzi do reakcji chemicznej w wyniku której szkodliwy patogen zostaje unicestwiony. Przy wykorzystaniu tej metody warto pamiętać, iż tylko dobranie odpowiedniej dawki promieniowania skutecznie zabije patogen. Za niskie dawki i/lub za krótki czas działania lampy, może doprowadzić do nasilonych mutacji w komórkach i tym samy wywołać odmienny skutek. Źródłem promieniowania nadfioletowego w lampie bakteriobójczej jest promiennik bakteriobójczy TUV lub UV LED. Do wytworzenia promienników TUV wykorzystano specjalne szkło kwarcowe, które posiada wysoki współczynnik transmisji dla promieniowania bakteriobójczego. Szkło kwarcowe absorbuje niepożądane promieniowanie UV o długości fali poniżej 200 nm. Dlatego też promienniki TUV wytwarzają znikomą ilość ozonu i to tylko podczas pierwszych 100 godzin świecenia. Zastosowane promienniki TUV maksimum swojej „mocy bakteriobójczej” posiadają właśnie w zakresie 250 do 270 nm.

Gdzie można używać lamp bakteriobójczych?

Lampy mogą być używane w różnych pomieszczeniach pod warunkiem, że będą przestrzegane zalecenia producenta. Pamiętajmy, iż lampy UV-C są szkodliwe dla człowieka i innych organizmów żywych stąd też przy każdorazowym uruchomieniu lampy UV-C zaleca się niezwłoczne opuszczenie pomieszczenia, a także usunięcie z niego zwierząt i roślin. Podczas użytkowania, źródła UV nie mogą stwarzać ryzyka dla ludzi i zwierzat!

Lampy UV-C mogą być wykorzystywane do sterylizacji w:

 • szpitalach 
 • przychodniach
 • laboratoriach
 • sklepach 
 • gabinetach kosmetycznych 
 • szkołach
 • uczelniach
 • urzędach
 • kinach
 • klubach
 • restauracjach
 • teatrach
 • muzeach
 • klubach fitness
 • biurach
 • domach prywatnych

UWAGA!

Promieniowanie UV-C może być bardzo niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, dlatego może być stosowane tylko wtedy, gdy produkty wytwarzające to promieniowanie są o odpowiedniej konstrukcji, która spełnia przepisy bezpieczeństwa i stosowane w ściśle kontrolowanych warunkach, w których priorytetem jest bezpieczeństwo człowieka, polegające na zapewnieniu nieprzekraczalności maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji na promieniowanie UV, określonych w ICNIRP (2004) i IEC / CIE (2006) oraz zasad bezpiecznego użytkowania określonych przez producenta sprzętu.

Rodzaje opraw UV-C 

Lampy bakteriobójcze możemy rozróżniać ze względu na: sposób działania, rodzaj mocowania oraz moc zastosowanych promienników.

Ze względu na sposób pracy lampy dzielimy na:

 • lampy bezpośredniego działania
 • lampy przepływowe
 • lampy dwufunkcyjne inaczej zwane hybrydowymi

Lampy bezpośredniego działania

Określane są skrótem NBV. Ten typ urządzeń emituje szkodliwe promieniowanie, prowadzące do dużych zmian w DNA komórkowym. Emitowane UV jest wysoce niebezpiecznie dla zdrowia i życia ludzi. Ten typ lamp, może pracować wyłącznie wówczas kiedy w pomieszczeniu nikt nie przebywa.

Lampy przepływowe

 W lampach NBVE mechanizm działania oparty jest na specjalnych filtrach, które zatrzymują kurz oraz inne zanieczyszczenia. Odfiltrowane powietrze trafia do komory dezynfekującej. W jej wnętrzu jest poddawane działaniu promieniu UVC. Następnie opuszcza komorę przedostając się do pomieszczenia. Lampy przepływowe nie wykazują negatywnego wpływu na organizm ludzki. Personel medyczny jaki i pacjenci mogą przebywać w pomieszczeniach w których pracują lampy.

Lampy dwufunkcyjne (hybrydowe)

Ten model lamp łączy niejako dwa poprzednie typy urządzeń. Lampy dwufunkcyjne posiadają dodatkowy promiennik. Dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewniają pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego. Dają one możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi (komora przepływowa UV-C), jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają na zewnątrz (promiennik bezpośredniego działania). Oddziaływanie dezynfekcyjne zewnętrznego promiennika jest analogiczne jak w standardowych lampach serii NBV.

Dobór odpowiedniej dawki promieniowania.

O skuteczności działania lampy UV-C decyduje obszar przeznaczony do wyjałowienia, moc zastosowanego źródła oraz dawka promieni jaką wyemitujemy (czas naświetlania). 

Zalecane dawki promieniowania UVC potrzebne do dezaktywacji 90% wybranych patogenów:

 • Escherichia coli – 30 J/m²
 • Salmonella paratyphi  – 32 J/m²
 • Streptococcus faecalis – 44 J/m²
 • Penicillium digitatum – 440 J/m²
 • MS-2 Coliphase – 186 J/m²
 • Rotavirus – 86 J/m²

Pożądany efekt sterylizacji otrzymamy dobierając moc źródła UV-C  do określonej powierzchni:

 • lampy 15W na pow. do 8 m²
 • lampy 2x15W na pow. do 12 m²
 • lampy 30W na pow. do 15 m²
 • lampy 2x30W na pow. do 22 m²

W pomieszczeniu o wys. 2,5 do 3 m w warunkach pokojowych.

Jeżeli lampa jest zamontowana wyżej to wraz z wysokością zmniejsza się proporcjonalnie skuteczność sterylizacji. Aby dobrać optymalną ilość opraw do punktu montażowego należy zawsze dopasować dane techniczne odpowiedniej oprawy lub poradzić się specjalisty.

Promieniowanie jest skuteczną metodą sterylizacji pomieszczeń. Skutecznie zniszczy drobnoustroje tylko wówczas jeśli będziemy pamiętać o:

 • dobraniu właściwej wysokości montażu do ilości lamp oraz pomieszczenia  (lampa nie może być umieszczona za wysoko czy za nisko)
 • zachowaniu odległości pomiędzy lampą a meblami (szafki, regały itp.)
 • zakupieniu odpowiednich żarówek, o mocy zalecanej przez producenta
 • właściwemu ustawieniu kierunku strumienia światła (nie na sufit!)
 • regularnej wymienianie żarówek (wypalona żarówka nie ma już takiej skuteczności działania)
 • stosowaniu zasad bezpieczeństwa przy używaniu promieniowania UV-

Zasady bezpiecznego używania UV-C

Pamiętaj by zawsze przestrzegać poniższe zasady bezpieczeństwa przy używaniu opraw UV-C 

 • Lampę UV-C umieść zawsze poza zasięgiem dzieci i zwierząt
 • Stosuj zabezpieczenia w postaci określonego czasu naświetlania (timer) oraz czujek ruchu automatycznie wyłączających emisję promieniowania przy pojawieniu się przypadkowych osób
 • Opuść pomieszczenie przed włączeniem lampy UV
 • Jeśli musisz być w pomieszczeniu gdzie pracuje lampa UV-C, zabezpiecz oczy okularami ochronnymi oraz skórę. Maksymalnie skróć czas w którym jesteś narażony na promieniowanie UV
 • Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło promieniowania UV-C
 • Unikaj długiego napromieniowania roślin i zwierząt lampami UV-C. Najlepiej usuń je przed każdorazowym uruchomieniem lampy UV
 • Przed włączeniem lampy UV-C zabezpiecz cenne obrazy, które nie powinny być poddane długotrwałemu działaniu promieni UV
 • Po dezynfekcji UV-C zawsze przewietrz pomieszczenie

Eminere TM UVC 2, Eminere TM UVC

Eminere to unikalna oprawa dużej mocy bazująca na ledach UV-C 275 nm. Dzięki temu źródło jest silnie ukierunkowane, a co za tym idzie możemy je wykorzystać do wysokich pomieszczeń. Jest to idealne rozwiązanie do dezynfekcji widowni w kinach, teatrach, halach sportowych i audytoriach. Oprawę możemy umieścić wysoko – nawet 20 metrów od dezynfekowanych elementów i dobrać odpowiedni czas naświetlania.
 • Mercury FREE – źródło bez szkodliwych gazów
 • Czerwona  dioda LED wskazująca  „Aktywny proces dezynfekcji“
 • Zielona dioda LED iwsazuje wykrycie ruchu w pomieszczeniu (miga gdy jest aktywna)
 • Wbudowany czujnik ruchu dla bezpiecznej pracy
 • Niebieski laser wskazujący zakres działania dezynfekcji
 • Wbudowany Timer
 • Możliwość pracy StandAlone, DMX512/RDM lub Ethernet
 • Obudowa IP67
 • 5 lat gwarancji

Czas dezynfekcji zdefiniowany dla Eminere UVC 4

15 m – 109,1 minut
14 m – 95,1 minut
13 m – 82 minut
12 m – 69,8 minut
11 m – 58,7 minut
10 m – 48,5 minut
9 m – 39,3 minut
8 m – 31 minut
7 m – 23,8 minut
6 m – 17,5 minut
5 m – 12,1 minut
4 m – 7,8 minut
3 m – 4,4 minut
2 m – 1,9 minut
1 m – 0,5 minut

Symulacja rozkładu promieniowania UV-C na widowni teatru, przy użyciu opraw Eminere TM UVC 4

STERYLIZATORY UV-C

Dezynfekujące za pomocą promieni UV-C to jedna z najskuteczniejszych sposobów walki z korona wirusem. Jak pokazały badania sterylizacja promieniami UV jest nie tylko bezpieczna, ale również pozwala 99,99 % eliminować, zarazki, wirusy i grzyby. Sterylizatory instalacyjne Protekt UV-C to grupa urządzeń odkażających, które swoje zastosowanie znajdą w w teatrze, domu kultury, muzeum, biurze, hali produkcyjnej, szkole, przedszkolu, szpitalu, aptece, zakładzie opieki zdrowotnej, transporcie publicznym oraz wszystkich innym miejscach, gdzie potrzebna jest szybka dezynfekcja większych obszarów.

R1 Direct II
R2 FLOW

R3 Direct 600

lampa-uv-c-direct-ii-2x36w
flow-uv-c-2x30w-czarna

sterylizator powierzchniowy UV-C

sterylizator przepływowy UV-C

sterylizator powierzchniowy kasetonowy UV-C

 • Powierzchnia: do 25 m2
 • Moc: 220-240V 50/60Hz
 • UVC na stateczniku HF: min. 26,2 W
 • Waga: ok. 5,10 kg
 • Wymiana źródła: 1 w roku
 • Folia zabezpieczająca na źródle: na zapytanie
 • Montaż: na ścianie, suficie lub statywie (na kółkach)
 • Źródło: 2x Philips radiator (253,7nm)
 • Czas dezyfenkcji: >15 min
 • Powierzchnia: do 25 m2
 • Moc: 220-240V 50/60Hz
 • UVC na stateczniku HF: min. 40 W (w przepływie komorowym)
 • Waga: ok. 9 kg
 • Wydajność wentylatora: 117 m3/h
 • Zalecany czas pracy: 24h
 • Wymiana źródła: 1 w roku
 • Montaż: na ścianie, suficie lub statywie
 • Źródło: 2x 30W Philips radiator (253,7nm)
 • Wymiana filtra powietrza: w zależności od zastosowania (zalecane 2x w roku)
 • Dostępne w kolorze: białym i czarnym
 • Powierzchnia: do 22 m2
 • Moc: 220-240V 50/60Hz
 • UVC na stateczniku HF: min. 13,1 W
 • Waga: ok. 5,0 kg
 • Wymiana źródła: 1 w roku
 • Folia zabezpieczająca na źródle: na zapytanie
 • Montaż: sufit
 • Źródło: 4x Philips radiator (253,7nm)
 • Czas dezynfekcji: >15 min

Dezynfekujące za pomocą promieni UV-C to jedna z najskuteczniejszych sposobów walki z korona wirusem. Jak pokazały badania sterylizacja promieniami ultrafioletowymi jest nie tylko bezpieczna, ale również pozwala 99,99 % eliminować, zarazki, wirusy i grzyby. Sterylizatory przenośne to urządzenia przeznaczone do szybkiej sterylizacji mniejszych powierzchni oraz małych przedmiotów, jak np. telefony, portfele, maski, klucze, biżuterie, ale również dziecięce smoczki.

steryizator-protekt-uv-c-typ-a
sterylizator-sieciowy-protekt-uv-c-typ-b
uv-c-germicidal_c1

sterylizator przenośny UV-C  Germicidal C2

sterylizator przenośny UV-C
z funkcją ozonowania Germicidal C3

sterylizator przenośny UV-C  Germicidal C1